logo MM Solutions
Home Despre noi Site map Contact
Servicii financiare, contabilitate, contabilitate financiara, contabilitate de gestiune, expertize contabile, asistenta juridica, consultanta contabila, expertiza contabila, consultanta juridica, fiscala, evaluare, consultanta IT, servicii IT

Asistenta juridica

Asistenta juridica, consultanta, reprezentare juridica

consultanta privind infiintarea de societati comerciale

consultanta privind autorizatiile, aprobarile, avizele necesare pentru infiintarea si functionarea agentilor economici, pentru activitatile cuprinse in Nomenclatorul CAEN Rev. 1

consultanta privind procedurile de autorizare a persoanelor fizice si asociatiilor familiale pentru desfasurarea de activitati economice

consultanta privind legislatia din domeniul intreprinderilor mici si mijlocii si programele aflate in derulare pentru facilitarea infiintarii si dezvoltarii IMM

consultanta juridica (dreptul muncii, drept comercial, drept civil, drept administrativ, etc)

consultanta privind redactarea de Regulamente interne si acte normative interne, de decizii, dispozitii si ordine interne, de decizii de dreptul muncii (de incetare a contractului individual de munca, de sanctionare disciplinara, delegare, detasare, modificare temporara a locului si felului muncii angajatilor sau de suspendare a contractului individual de munca, etc.)

consultanta privind derularea procedurilor de negociere a contractelor colective de munca la nivel de unitate

consultanta privind negocierea de contracte individuale de munca, de vanzare-cumparare, inchiriere, comodat, concesionare, prestari servicii, asociere in participatiune, sponsorizare, editare, tiparire etc

consultanta privind participarea la procedurile de achizitie publica (licitatii publice, licitatii electronice, cerere de oferta, negociere cu o singura sursa, etc.), privind intocmirea formularelor necesare pentru depunerea ofertei, contestatii privind rezultatului stabilit de comisia de evaluare in cadrul procedurilor de achizitie publica

consultanta juridica privind procedurile somatiei de plata, notificari, executari silite, cereri de chemare in judecata.

asistenta si reprezentare juridica in fata oricaror instante si autoritati ale statului a intereselor persoanelor fizice si juridice;

consultanta si reprezentare in instantele judecatoresti in instantele comerciale, civile, penale, de munca, contencios-administrativ,etc.;

consultanta si reprezentare in instantele judecatoresti pentru recuperarea debitelor datorate;

consultanta si asistenta in redactarea de documente juridice: leasing,testamente, contracte civile, comerciale interne si externe;

consultanta in domeniul fiscal si financiar;

infiintari societati comerciale, obtinerea de avize si autorizari necesare infiintarii si autorizarii societatiilor comerciale, infiintari puncte de lucru, in circa 15-20 zile de la solicitare.

obtinere certificate de atestare a bonitatii societatii;

obtinere certificate fiscale, extrase de CF in vedererea vanzarii de imobile, intabularea imobilelor in CF, inscrierea/radierea de ipoteci conventionale in CF, inscrierea de gajuri la Arhiva de Valori Mobiliare, etc;

Ceea ce oferim clientilor nu sunt numai servicii juridice, ci totodata solutii de afaceri pentru problemele companiilor lor.

Punctele noastre forte in aceasta privinta sunt :
- Asociere in participatiune
- Inmatriculare de societati comerciale
- Inregistrare si radiere Sucursale, Filiale
- Puncte de Lucru
- Divizare Companii
- Fuziune si achizitii Companii
- Dizolvare si Lichidare Companii
- Cesiune (vanzare) de actiuni si parti sociale
- Transformare juridica (S.R.L., S.A., etc.)
- Suspendare temporara a activitatii Companiilor
- Excludere si retragere asociati
- Numiri, revocari si schimbari de administratori
- Numire, schimbare/modificare comisie de cenzori
- Prelungire sau reducere durata de functionare a Companiilor
- Majorare sau reducere de capital social
- Aporturi la capitalul social (natura, moneda)
- Reevaluare de capital social
- Modificari ale obiectului de activitate (adaugare, reducere, codificare)
- Inregistrarea sau modificarea de embleme
- Schimbarea de denumire a Companiilor
- Schimbarea sediului social al Companiilor in alte judete.

Cabinetul va asigura, in derularea serviciilor oferite, colaborarea cu notari publici, colaborarea cu experti tehnici de specialitate, cu traducatori de limba italiana, germana, turca, sarba, engleza.

Orice solicitare a clientilor nostri va fi tratata cu maximum de seriozitate si profesionalism, astfel incat sa putem raspunde solicitarilor clientilor nostri cu cele mai bune servicii si rezultate.

  Copyright 2006 M&M Solutions Made by Light Pixel Web Design