logo MM Solutions
Home Despre noi Site map Contact
Servicii financiare, contabilitate, contabilitate financiara, contabilitate de gestiune, expertize contabile, asistenta juridica, consultanta contabila, expertiza contabila, consultanta juridica, fiscala, evaluare, consultanta IT, servicii IT

Noutati fiscale

noutati fiscale

Hotararea 161/2006 (publicata in M.O. nr.172 din 22 februarie 2006) privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor.

Angajatorii care au infiintat sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, carora le-au delegat competenta incadrarii personalului prin incheierea de contracte individuale de munca, pot delega acestora si competenta infiintarii registrului (art 3 din Hotararea 161/2006).

Angajatorii vor transmite registrul in forma electronica la ITM-urile in a caror raza teritoriala isi au sediul sau domiciliul, in urmatoarele termene:

in termen de 20 de zile de la data angajarii primului salariat;
pana la data de 30 septembrie 2006, pentru angajatorii care la data intrarii in vigoare a HG 161/2006 au incadrat personal cu contract individual de munca;
in termen de 5 zile de la data la care vor interveni modificari in registrul de evidenta a salariatilor. Registrul se va transmite la ITM, prin utilizarea uneia dintre urmatoarele modalitati :
» prin completarea on-line a bazei de date existente pe portalul Inspectiei Muncii;
» prin e-mail, pe baza de semnatura electronica;
» prin depunerea la sediul ITM in format electronic, insotit de o adresa de inaintare semnata de angajator.


« inapoi

  Copyright 2006 M&M Solutions Made by Light Pixel Web Design