logo MM Solutions
Home Despre noi Site map Contact
Servicii financiare, contabilitate, contabilitate financiara, contabilitate de gestiune, expertize contabile, asistenta juridica, consultanta contabila, expertiza contabila, consultanta juridica, fiscala, evaluare, consultanta IT, servicii IT

Servicii de consultanta contabila,fiscala si management

Servicii de consultanta contabila, fiscala si management

Consultanta privind legislatia financiar-contabila si fiscala (impozitul pe profit, impozitul pe venit, TVA, accize, asigurari sociale)

Asistenta contribuabilului pe timpul controalelor fiscale

Consultanta privind organizarea contabilitatii financiare si de gestiune in conformitate cu legislatia in vigoare

Instruirea personalului cu privire la modul de intocmire a documentelor primare si circuitul acestora in cadrul organizatiei

Analiza structurilor financiare

Analiza fluxurilor financiare, cash-flow-ului

Analiza datoriilor si creantelor

Analiza capitalurilor si a imobilizarilor

Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli

Analiza impozitului pe profit

Analiza Taxa pe valoarea adaugata

Analiza Impozitul pe venitul global

Analiza Asigurari sociale si alte contributii datorate de angajatori si angajati

Analiza Impozit pe dividende

Analiza Impozitul retinut la sursa asupra veniturilor obtinute in Romania de persoane nerezidente si aplicarea tratatelor de evitare a dublei impuneri

Analiza Fuziune si divizare

Analiza Taxe locale


« inapoi

  Copyright 2006 M&M Solutions Made by Light Pixel Web Design