logo MM Solutions
Home Despre noi Site map Contact
Servicii financiare, contabilitate, contabilitate financiara, contabilitate de gestiune, expertize contabile, asistenta juridica, consultanta contabila, expertiza contabila, consultanta juridica, fiscala, evaluare, consultanta IT, servicii IT

Noutati fiscale

noutati fiscale


Lege nr. 200/2006 din 22/05/2006 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 453 din 25/05/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale :

Art. 7. - (1) Angajatorii au obligatia de a plati lunar o contributie la Fondul de garantare, in cota de 0,25%, aplicata asupra fondului total de salarii brute lunare realizate de salariati.

(2) La data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei legi cota contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj de angajatorii prevazuti la alin. (1), stabilita potrivit legislatiei in vigoare, se diminueaza cu 0,25 puncte procentuale.

Art. 8. - (1) Angajatorii au obligatia de a declara lunar contributia la Fondul de garantare la organul fiscal competent, pana la data de 25 a lunii urmatoare.


« inapoi

  Copyright 2006 M&M Solutions Made by Light Pixel Web Design